Changing the rules of the game

Volksvertegenwoordigers, bescherm mensen op de vlucht! #GROENLICHT

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, BESCHERM MENSEN OP DE VLUCHT!

Er stierven 44.764 mensen aan de Europese grens. Vele anderen krijgen te maken met politiegeweld, honger en kou. De EU zet alles op alles om niet-Europeanen buiten te sluiten. De actie is geïnspireerd op dappere bewoners van de Pools-Belarussische grens. Zij hingen ondanks intimidaties thuis een groen lichtje op, als teken dat mensen bij hen om hulp mochten vragen. Mensenlevens en mensenrechten moeten beschermd worden in Europa en aan de grenzen.  Op 10 december brandden er in duizenden plaatsen in Nederland en daarbuiten groen licht. Vóór het opnemen van vluchtelingen en andere migranten, tegen uitsluiting, geweld en andere mensenrechtenschendingen. 

OPROEP: Om zoveel mogelijk politici met deze actie te bereiken vragen we jullie om een brief te mailen naar politici, eventueel met foto van jouw groene lichtje. De lijst met e-mail adressen van politici staat hier. Je kunt de e-mail adressen per kolom kopiëren en bij BCC in je mail plakken. Je kunt de voorbeeldtekst hier openen, kopiëren en personaliseren. Bedankt!


Beste volksvertegenwoordiger,


Op vrijdag brandde ik tegelijkertijd met duizenden anderen in heel Europa een groen licht. Mensenrechten gelden niet meer voor migranten en vluchtelingen aan de Europese grens. Het recht op leven, op vrijheid van marteling en onmenselijke of vernederende behandeling, het recht op asiel en non-refoulement: ze worden allemaal structureel geschonden. Ook in Nederland en met Nederlands geld in Europese grenslanden.


De beelden zijn bekend: schurft en rattenbeten in kampen waar mensen verblijven in lekke tenten, gebrek aan voedsel en kleren, boten die lek gestoken worden, mensen die simpelweg doodgeschoten worden, ruggen met blauwe plekken door knuppelslagen van grenspolitie. Slavernij en verkrachting, als je over de Europese grenzen naar Libië kijkt.


Ook dichter bij huis gaat er van alles mis. Door het sluiten van AZC’s zijn er nu mensonwaardige opvangplekken. Mensen worden teruggestuurd naar Griekenland, Roemenië of Italië, terwijl bekend is dat de problemen met geweld, pushbacks, onmenselijke opvang en mensenhandel in deze landen structureel zijn. Ongedocumenteerden worden steeds verder uitgesloten. Asielzoekers worden gezien als profiteurs tot het tegendeel bewezen is. Ongekend onrecht is de norm. 


De VVD en het CDA zijn in de huidige regering de aanjagers van dit onmenselijke beleid. Maar ook linkse partijen zijn soms meegegaan in steeds extremere vormen van uitsluiten op basis van nationaliteit of status. Ik vraag u, vertegenwoordiger van het Nederlandse volk, om alles op alles te zetten om het tij te keren. Ik roep u op om u met hand en tand te verzetten tegen moord en marteling aan de Europese grenzen. Om tot de bodem uit te zoeken wat er door ministers bekonkeld wordt in de Europese Unie, hoe het kan dat er nog steeds Nederlands geld naar Kroatische en Griekse grenswachten, en zelfs naar Libië gaat. Om iedere vorm van medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen aan het licht te brengen en te veroordelen. Om migranten en vluchtelingen weer te zien als mensen met rechten.


Bedankt.