Migratie is een mensenrecht!

Over MiGreat

Visie
Een wereld waarin de plek waar je geboren wordt bepaalt hoe je leven zal leiden is een onrechtvaardige wereld. Wanneer migratie een mogelijkheid wordt voor mensen uit het Zuiden kan het een onmisbare kracht worden in de strijd voor raciale rechtvaardigheid en wereldwijde gelijkheid. Het kan mensen de kans geven om hun inkomen enorm te verhogen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en hun gemeenschappen thuis te ondersteunen. We willen werken aan een wereld waarin migratie geen privilege is maar een recht.

Missie
MiGreat gelooft dat mensen zich moeten kunnen verplaatsen. Onze missie is het uitdagen van het recht om uit te sluiten en kansen voor migratie te creëren vanuit vooral het Zuiden richting de EU. We voeren campagne tegen een meedogenloos grensregime dat ineffectief, schadelijk en dodelijk is. Naast campagnes voor reguliere migratiemogelijkheden en tegen gewelddadig grensbeleid ondersteunen we vluchtelingen en migranten op doorreis naar de EU die aan hun lot worden overgelaten.

Grenzen zijn een instrument geworden om uit te sluiten en te scheiden op basis van nationaliteit, huidskleur en religie. Overwegend witte, rijke landen schenden systematisch mensenrechten om ‘ongewenste’ mensen buiten te houden of om de ‘ongewenste mensen’ die hier zijn ongedocumenteerd en rechteloos te houden. Het is onze taak om de misstanden aan de EU-grenzen aan de kaak te stellen, activisten te mobiliseren om gerechtigheid te eisen en zinvolle alternatieven te bieden voor het anti-migratiebeleid.

We hebben drie kerndoelen die de basis vormen van al onze projecten en campagnes :
  • Migratiemogelijkheden legaliseren voor vluchtelingen en economische migranten;
  • Stop afschrikkingsbeleid, ontworpen om (toekomstige) migranten schade toe te brengen en te ontmoedigen;
  • Humanitaire hulp verlenen aan mensen die in of op weg zijn naar Europa
We nemen geen overheidsgeld aan. We zullen nooit geld aannemen van de instellingen waar we tegen vechten.

Team
Het bestuur van MiGreat bestaat uit Liz Kunst (Voorzitter), Sofie Croonenberg (Secretaris) en Hannah Friedrich (Penningmeester).

De bestuursleden van MiGreat ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten voor MiGreat.
RSIN-nummer van MiGreat: 860513014

Rapportage
Hieronder vindt u de beleidsplannen, financiële verslagen en activiteitenverslagen van MiGreat.

Contact
Heb je vragen, ideeën of wil je vrijwilliger worden? Stuur ons een e-mail op info@migreat.org!

Vind jij migratie ook een mensenrecht?

Wat we nu aan het doen zijn:

Volg ons op de socials