Migratie is een mensenrecht!

Over MiGreat

Visie
Een wereld waar alle mensen vrij zijn om te bewegen waar ze maar willen, en waarin ze gelijke behandeling en toegang tot gelijke rechten hebben, waar ze ook zijn. Dat is alles wat wij vragen! Als we willen dat mensen echt vrij en gelijk zijn, moeten we de passpoort-apartheid afschaffen. We willen werken aan een wereld waarin migratie geen privilege is maar een recht.

De wereld van vandaag is fundamenteel onrechtvaardig. Paspoorten en grenzen creëren en verantwoorden rassen-en klassen segregatie, wat  de ongebreidelde globale ongelijkheid steunt en uitbuiting faciliteert. Iemands nationaliteit bepaalt bijna elk aspect van het leven – van loon, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werk tot levensverwachting (!!). Wie op reguliere wijze van het mondiale Zuiden naar het mondiale Noorden probeert te verhuizen, riskeert misbruik of zelfs gedood te worden door grenswachten, en bij aankomst te worden gescheiden en uitgebuit. Wij werken aan een wereld waarin migratie niet wordt afgeschrikt, maar vergemakkelijkt. 

Migratiebeleid creeert en versterkt neokoloniale dominantie, uitbuiting, discriminatie en racisme. Daarom is de strijd voor bewegingsvrijheid verbonden met, onder andere, de strijd tegen racisme, kolonialisme en kapitalisme.  Wij zijn solidair met andere bewegingen die strijden tegen onrecht en onderdrukking. We zijn pas vrij als we allemaal vrij zijn.

Missie
Wat we proberen te doen is de wereld veranderen. We proberen de machtsstructuren  te veranderen die systematisch mensen onderdrukken en uitbuiten, voornamelijk mensen uit het Zuiden. We voeren campagne tegen een meedogenloos grensregime dat ineffectief, schadelijk en dodelijk is. Naast campagnes voor reguliere migratiemogelijkheden en tegen gewelddadig grensbeleid ondersteunen we vluchtelingen en migranten op doorreis naar de EU die aan hun lot worden overgelaten.

Grenzen zijn een instrument geworden om uit te sluiten en te scheiden op basis van nationaliteit, huidskleur en religie. Overwegend witte, rijke landen schenden systematisch mensenrechten om ‘ongewenste’ mensen buiten te houden of om de ‘ongewenste mensen’ die hier zijn ongedocumenteerd en rechteloos te houden. Het is onze taak om de misstanden aan de EU-grenzen aan de kaak te stellen, activisten te mobiliseren om gerechtigheid te eisen en zinvolle alternatieven te bieden voor het anti-migratiebeleid.

Ons doel is om de grenzen te verkleinen tot niet-bestaan. Wij richten ons daarbij op twee subdoelen:

Bewegingsvrijheid. Wij ondernemen actie om het voor mensen makkelijker te maken om te bewegen. Dit omvat het afschaffen of versoepelen van de visumplicht, het vergroten van de mogelijkheden om te migreren en het faciliteren van irreguliere migratie. 

Gelijke behandeling. Vrije migratie zal alleen bijdragen aan het bereiken van echte gelijkheid als migranten dezelfde rechten hebben als de lokale bevolking. Dit houd sociale rechten in, zoals toegang tot huisvesting, gezondheidszorg, onderdak, onderwijs, gelijke arbeidsrechten en politieke rechten zoals het stemrecht. 

Ons politieke werk is momenteel gericht op Nederland en migratie naar de EU. We ondersteunen ook organisaties die aan de EU-grenzen werken.

Team
Het bestuur van MiGreat bestaat uit Liz en Sofie.

De bestuursleden van MiGreat ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten voor MiGreat.
RSIN-nummer van MiGreat: 860513014

Rapportages

Contact
Heb je vragen, ideeën of wil je vrijwilliger worden? Stuur ons een e-mail op info@migreat.org!

Vind jij migratie ook een mensenrecht?

Wat we nu aan het doen zijn:

Volg ons op de socials