Changing the rules of the game

Lopend Vuur

LOPEND VUUR

Van 1 tot 17 maart gaat er een lopend vuurtje door Nederland! Overal in het land vinden wakes en tochten plaats. De verwoestende brand in kamp Moria, kinderen die opgroeien in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen: de ellende aan de Europese grenzen is enorm. Hoogste tijd dus voor humaan migratiebeleid.

Doel van deze actie: voorbijgangers informeren over de bedroevende situatie aan de Europese grenzen, en hoe hun stem het verschil kan maken: #weetwatjestemt bij de Tweede Kamerverkiezingen. EN aan politici laten zien dat er draagvlak is voor menselijk beleid. De komende regering kan meteen aan de slag:
  • Evacueer de Griekse kampen
  • Stop pushbacks en verdrinking
  • Ruimhartig Nederlands asielbeleid
  • Veilige vlucht- en migratieroutes
Meedoen? Loop, fiets, rijd of waak mee! Er zijn 4 tochten en ruim 60 wakes. Je kunt ook thuis of online actie voeren, hier lees je hoe. Meer info? Facebook event - Facebook pagina. E-mail: info@migreat.org

NB: de actie staat open voor alle levensbeschouwelijke stromingen; we voeren geen campagne voor of tegen specifieke politieke partijen.
PREVIEW