Migratie is een mensenrecht!

NOODHULP TER APEL

Noodhulp Ter Apel

De opname van mensen die onderweg zijn, heeft een crisispunt bereikt. Er zijn niet genoeg overnachtingsplekken en dat merk je ook aan het inschrijfcentrum in Ter Apel. Omdat mensen zich willen en moeten inschrijven bij de IND in Ter Apel, komen ze hier allemaal langs. In de zomer van 2022 moesten mensen urenlang buiten wachten en buiten slapen zonder enige vorm van onderdak.

De verschillende autoriteiten wezen met de vingers naar elkaar en namen geen verantwoordelijkheid voor de situatie in het veld. Het COA, verantwoordelijk voor het opvangen en voorzien in de basisbehoeften van alle asielzoekers, was niet in het veld aanwezig. Eten en drinken werden over het hek gegooid en toegang tot medische zorg was onbestaande. Ook de gemeente Westerwolde verleende geen hulp. Wel namen ze tenten in beslag van mensen die buiten moesten slapen en legden ze een gevangenisstraf van drie maanden op voor het uitdelen van tenten en kampeerspullen. 

In Ter Apel was MiGreat vanaf het begin van de crisis tot en met januari 2024 met een fantastisch team van ongeveer 25 vrijwilligers aanwezig. Iedere vrijdagmiddag organiseerden wij een inzamelactie voor hulpgoederen om de getroffen mensen die gedwongen buiten het asielcentrum sliepen te steunen. De ingezamelde hulpgoederen waren onder andere kampeerspullen, dekens, tenten, verzorgingsspullen (zoals tandenborstels en shampoo), en kleding. Ook aan de Europese grenzen waren de verzamelde spullen van levensbelang. Zo stuurden we in 2022 honderden tenten en andere nuttige spullen naar Mobile Refugee Support in Duinkerken en naar Kompas 071 in Sarajevo. 


Lees hier het opiniestuk wat we schreven toen het uitdelen van tenten in Ter Apel tijdelijk verboden werd. En lees hier meer over de klacht die MiGreat en Doorbraak daarover hebben ingediend bij de Ombudsman.