Migratie is een mensenrecht!

Stop deportatie van Sayed!

Geplande deportatie van in thuisland tot 15 jaar gevangenis veroordeelde Egyptisch activist


Op maandag 29 januari om 15u staat op Schiphol de deportatie gepland van Egyptisch politiek activist  Sayed Mahmoud Mohamed Abdelaziz


Activisten vrezen dat hij bij zijn terugkeer gearresteerd zal worden en dat er gerede kans bestaat dat hij onderworpen zal worden aan marteling of gedwongen verdwijning. Desondanks staat voorlopig niets de deportatie in de weg. Sayed Abdelaziz werd lokaal actief in de stad Feyoum na de dood van zijn broer in 2014 bij een demonstratie. Hij werd in 2015 gearresteerd zat enkele maanden vast, waarbij hij ook gemarteld werd, voor hij werd vrijgelaten in afwachting van zijn zaak. Nadat hij in 2016 wist te vluchten via Soedan, werd hij tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld. In 2021 vroeg hij in Nederland asiel aan.  


Sayed Abdelaziz’s gevangenschap in 2015 en zijn langdurige vlucht hebben hem zeer getraumatiseerd. Dit heeft sterke invloed gehad op de manier waarop hij tegenover de IND zijn vluchtredenen en – verhaal heeft weten voor te stellen en hoe hij de procedure heeft doorlopen. De IND heeft dit echter niet laten meewegen en zijn asielverzoek afgewezen onder andere op grond  van het feit dat Sayed Abdelaziz inconsistent en te summier zou hebben verteld over de rechtszaak tegen hem en het feit dat hij alleen kopieën kon overleggen van de gerechtelijke documenten rondom zijn zaak.


Egypte’s regime staat volgens Amnesty International’s landenprofiel 2022-2023 bekend om arrestatie van politieke activisten, marteling en het onthouden van medische behandeling in detentie en onderdrukking van vrijheid van vereniging en vrije meningsuiting. Volgens de organisatie heeft Egypte 50 verdachte gevallen van overlijden in detentie onvoldoende onderzocht. Het terugsturen van een veroordeeld politieke activist onder deze omstandigheden druist in tegen Nederlandse verplichtingen onder het internationaal recht.


Ondersteuners van Sayed Abdelaziz plannen een demonstratie tegen de geplande deporatie van 11-15u op Schiphol op maandag 29 januari en houden hoop dat de deportatie niet door zal gaan.

Vind jij migratie ook een mensenrecht?

Wat we nu aan het doen zijn:

Volg ons op de socials