Migratie is een mensenrecht!

MOVE DEMO

Dit jaar organiseren we voor de tweede keer de nationale MOVE demo woohooo! Zaterdag 15 juni, 14:00, op de Dam in Amsterdam. Help mee deze demo tot een grote, breed gedragen actie te maken!

De MOVE demo is harder nodig dan ooit, want de Europese grenzen worden nog steeds met grof geweld bewaakt, met duizenden doden per jaar. Het opvangcentrum in Ter Apel barst opnieuw uit zijn voegen, strafbaarstelling illegaliteit en stopzetten opvang ongedocumenteerden zijn onderdeel van de kabinetsonderhandelingen. Op de demonstratie strijden we voor het afbreken van grenzen, vrije beweging en gelijke rechten. Voor ieder mens, overal.

Doe mee!
  • Ben je aangesloten bij een organisatie? Teken het manifest.
  • Doneer voor de kosten van de demonstratie en voor treinkaartjes, zodat ook mensen met een kleine beurs naar de demo kunnen komen.
  • Mobiliseer jouw achterban en organiseer (evt samen met andere organisaties) een blok tijdens de mars. Maak van tevoren banners en slogans en laat aan de wereld weten dat jullie vrije migratie steunen!
  • Mobiliseer en organiseer lokaal vervoer, bijvoorbeeld voor mensen uit AZC’s en ongedocumenteerde mensen
  • Deel de oproep om te demonstreren in netwerken, nieuwsbrieven, op sociale media, deel flyers uit of hang posters op. Hou onze socials en website in de gaten voor het materiaal!

Vind jij migratie ook een mensenrecht?

Wat we nu aan het doen zijn:

Volg ons op de socials