Migratie is een mensenrecht!

Wat de partijen willen

Aan de hand van onze analyses van de partijprogramma's hebben we een beknopt overzicht gemaakt waar iedere partij voor staat wat betreft migratiebeleid. We hebben gekozen om niet alle partijen hieronder te noemen, omdat ze dan niets nuttigs zeiden en we geen podium willen geven aan vreemdelingenhaat.

Op volgorde van meest naar minst uitgesproken voor migratie!


Bij1

Wat wil Bij1 met migratie?
Bij1 wil dat iedereen naar Nederland kan verhuizen: meer asielmigratie en meer arbeidsmigratie!

En grensbeleid?
Een einde aan Frontex en aan alle migratiedeals, vorm in plaats daarvan een migratiefacilitator om migratie naar Europa te begeleiden. Bij1 wil smokkel decriminaliseren en de politici die verantwoordelijk zijn voor grensgeweld berechten.

En verder?
Bij1 heeft een heleboel concrete plannen om de verschillen tussen Nederlanders en niet-Nederlanders te verkleinen. Asielzoekers en ongedocumenteerde mensen krijgen toegang tot werk, studie en andere faciliteiten, de Koppelingswet wordt afgeschaft. Bij1 heeft ook een heleboel voorstellen om mensen zonder papieren te regulariseren en om meer mogelijkheden voor reguliere migratie te bieden.

Volt

Wat wil Volt met migratie?
Volt wil meer gereguleerde asielmigratie en meer arbeidsmigratie in onder andere tekortsectoren.

En grensbeleid?
Volt wil geen nieuwe migratiedeals sluiten, maar wel verdragen over migratie. Volt spreekt zich sterk uit tegen geweld en pushbacks aan de Europese grenzen, wil landen die zich daaraan schuldig maken sanctioneren en/of juridisch vervolgen en Frontex grondig hervormen.

En verder?
Volt wil toegang tot sociale voorzieningen en de arbeidsmarkt voor ongedocumenteerden en asielzoekers. Daarnaast wil Volt meer mogelijkheden voor arbeidsmigratie. Volt heeft geen plannen voor regularisatie van ongedocumenteerden.

Partij voor de Dieren

Wat wil Partij voor de Dieren met migratie?
Partij voor de Dieren wil meer gereguleerde asielmigratie en minder arbeidsmigratie.

En grensbeleid?
Partij voor de Dieren wil helemaal geen migratiedeals of grensgeweld. Frontex moet vervangen worden door een humanitaire missie die mensen in nood redt.

En verder?
Partij voor de Dieren wil toegang voor ongedocumenteerden tot daklozenopvang en voedselbanken. Niet-traditionele vormen van gezin komen ook in aanmerking voor gezinshereniging. De partij wil alleen regularisatie voor staatsloze mensen.

D66

Wat wil D66 met migratie?
D66 wil meer gereguleerde asielmigratie en meer arbeidsmigratie voor tekortsectoren.

En grensbeleid?
D66 wil pushbacks en illegale detentie tegengaan. Wel staat D66 open voor migratiedeals en heeft het geen concrete plannen om de misstanden rond Frontex aan te pakken.

En verder?
D66 wil asielzoekers in procedure ondersteunen met taalles, toegang tot werk en sneller een permanente verblijfsvergunning. Maar D66 is ook hard voor overlastgevers en uitgeprocedeerde asielzoekers met detentie en deportatie als opties. D66 heeft wel concrete plannen voor arbeidsmigratie, en wil dus meer mensen de mogelijkheid geven om in Nederland te komen werken.

GroenLinks-PvdA

Wat wil GroenLinks-PvdA met migratie?
GroenLinks-PvdA wil gereguleerde asielmigratie en minder arbeidsmigratie.

En grensbeleid?
PvdA-GL wil dat controle over migratie aan de buitengrenzen van Europa plaatsvindt. Ook willen ze pushbacks tegengaan, maar zijn ze niet uitgesproken voor de afschaffing van Frontex. Ze pleiten voor procedures, detentiecentra en terugkeer aan de Europese grenzen. Daarnaast willen ze deals sluiten met derde landen over grensbewaking en terugkeer.

En verder?
PvdA-GL wil asielprocedures versnellen en opvang van asielzoekers spreiden. Voor ongedocumenteerden wil PvdA-GL toegang tot daklozenopvang en zorg. Wat de partij wil met ongedocumenteerde mensen is extreem onduidelijk.