Migratie is een mensenrecht!

MOVE MANIFEST

MOVE MANIFEST


Teken hier!


Ieder mens zou vrij moeten zijn om te bewegen en te verblijven waar ze maar willen. Geen segregatie op basis van nationaliteit en verblijfsstatus, vrijheid en gelijkheid voor iedereen!


Landen in het mondiale Noorden doen er alles aan om mensen die migreren tegen te houden. Sinds 1993 zijn ten minste 60.000 mensen gedood aan de EU grenzen. EU-grensbewakers gebruiken geweld en marteling tegen irregulier reizende migranten of betalen derde landen om het vuile werk te doen. Mensen worden in kampen gezet, gevangengezet en gedeporteerd. Degenen die levend Europa bereiken worden rechteloos en uitbuitbaar gemaakt. Mensen met een verblijfsvergunning worden afhankelijk gemaakt van hun werkgever of partner, wat misbruik mogelijk maakt.


De grens is structureel gewelddadig. Het tegenhouden van migratie uit het mondiale Zuiden is cruciaal bij het creëren en legitimeren van een uitbuitbare onderklasse. Grenzen zijn racistisch, neokoloniaal en kapitalistisch. Het paspoort wordt bij de geboorte toegewezen, maar bepaalt het hele leven van mensen, inclusief toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, werk en veiligheid, of het ontbreken daarvan. Het anti-migratiebeleid is ontworpen om paspoort apartheid in stand te houden. We moeten grenzen afschaffen.


  • Schaf het visumregime af. Mensen zouden moeten beslissen waar ze willen wonen, niet staten. Migratie is een recht, geen privilege!
  • Weg met de muren! Breek de gemilitariseerde grens af, schaf Frontex, IND en Dienst Terugkeer & Vertrek af. Stel reddingsmissies in en faciliteer mensen die onderweg zijn.
  • Gelijke behandeling voor iedereen. Schaf segregatiewetten en -beleid af, inclusief de Koppelingswet, het interneren van asielzoekers en beperkingen op sociale voorzieningen voor (arbeids)migranten.
  • We roepen alle instellingen, bedrijven, organisaties, collectieven en individuen op om zich te verzetten tegen de grens. Vrijheid en gelijkheid voor iedereen, ongeacht nationaliteit en migratiestatus.

Schaf paspoort apartheid af. Vrijheid van beweging voor iedereen!

Getekend door:

All Included
Almere for Palestine
Amsterdam BIJ1
Amsterdam City Rights
Anarchistische Groep Zwarte Kraai
Asian Raisins
Azadi collectief
Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam
Breda Solidair
Christelijk Collectief
Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie
Comite 21 Maart
Commission Filipino Migrant Workers CFMW
Commoning Meta Amsterdam
Cultural Workers Unite
Cultural Workers Unite!
DiEM25
Doorbraak
Dwars
DWARS Utrecht
EMCEMO
Equity and Social Justice research team
Feminist Club Amsterdam
Feminists Against Ableism
FNV Amsterdam
FNV Migrant Domestic Workers
FNV Netwerk Wereldburgers
Friesland for Palestine
Gouda4palestine
Grenzeloos
GroenLinks Wageningen
Internationale Socialisten
ISS, Erasmus University Rotterdam
Jonge Socialisten
Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen
KABALIKAT
LeidenBIJ1
LGBT Asylum Support
LGBT World Beside
Migrante Netherlands
Migreat
Neighborhood Feminists
New Women Connectors
Overijssel voor Palestina
Palestine Action Amsterdam
Pinay sa Holland
Platform Stop Racisme & Fascisme
Radical Cross Stitch Groningen
RESPECT Network
Rhythms of Resistance Oost NL
S.P.E.A.K ( moslimvrouwen collectief)
Saraya - zzp
Schrijfwerk Lauriergracht Amsterdam
Sitin4palestine.nl
St. ROS
Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV)
Stichting Aralez
Stichting Gast
Stichting Here to Support
Stichting Right to Create
Stichting Stem op een Vrouw
STIL Utrecht
Stop the War on Migrants
The road to free Palestine
Transnational Institute
Transnational Migrant Platform (TMP-E)
Utrecht4Palestine
UtrechtBIJ1
Verbond van Nederlandse Ex-moslims
Villa Vrede
Vluchteling Onder Dak, Wageningen
VTU (Vrouwen Tegen Uitzetting)
Week.4PalestineNL
Wereldhuis
Woonopstand
XR Justice Now!
Zwarte Muggen (Vrije Bond afdeling Haarlem)

Heb je vragen over het manifest? Mail ons op info@migreat.org!