Migratie is een mensenrecht!

Wij Maken Plek!

Wij maken plek:
“Activisme is niet een doel op zich, het is een middel” zei Iman, een van de organisatoren van de #WijMakenPlek demonstratie in Utrecht waar ruim duizend mensen de straat op gingen. “De huidige politiek normaliseert onmenselijkheid. En dat vind ik zó erg.”

Tussen 4 september en 4 oktober 2022 kwamen we massaal in actie om uiting te geven aan precies dit gevoel. Met de motto’s #WijMakenPlek, “waar een wil is, is een plek” en “bescherm mensen geen grenzen” kwamen mensen vanuit veertig verschillende gemeenten verspreid over tien provincies in actie om hun stem te laten horen. Acties waren groot en klein: variërend van demonstraties georganiseerd door teams van betrokken mensen tot het individueel inspreken op een gemeenteraadsvergadering.

Alle acties bouwden mee aan een landelijk beeld dat laat zien dat er wél draagvlak is voor humaan asiel- en migratiebeleid. Betrokkenheid uit alle hoeken van het land gaf hoop: zoveel mensen die vinden dat het anders moet en zich hier ook actief over uitspreken. Ook bracht de actiemaand verbinding. Mensen die elkaar nog niet kenden, kwamen via #wijmakenplek met elkaar in contact, bundelden de krachten en stonden plots in alle vroegte samen leuzen te krijten op het stadsplein. In de landelijke appgroep werden foto’s gedeeld van posters voor de ramen van huizen, individuele actievoerders, verbonden door eenzelfde doel. De #WijMakenPlek actiemaand zit erop en wij maken de balans op. Tegelijkertijd kijken we vooruit, want het is duidelijk: de situatie is nog niet opgelost en heeft de afgelopen weken zelfs weer nieuwe dieptepunten bereikt, terwijl de landelijke aandacht verslapt.

Wij gaan door! In de gevormde lokale actiegroepen borrelen nieuwe ideeën op. En wij denken na over de volgende stappen die we samen kunnen zetten. Groter, slimmer en nog duidelijker van ons laten horen.